+31 (0) 85 483 52 30
info@fedukov.com
Misja

Fedukov Employment Solutions wierzy w europejski rynek pracy bez granic. Jako firma w zakresie międzynarodowych usług pośrednictwa pracy nieustannie poszukujemy nowych koncepcji dla optymalnej obsługi interesów naszych Klientów w zakresie elastycznej pracy.

Strategia

„Growth by trust and deliver” – to nasza strategia. Fedukov Employment Solutions jest nowym graczem na rynku międzynarodowego pośrednictwa w zatrudnieniu. Naszym celem jest dalszy rozwój w najbliższych latach, koncentrując się na zmniejszeniu dużego niedoboru siły roboczej dla naszych Klientów oraz na zwiększenie wzajemnego zaufania między Klientami i pracownikami, w których odgrywamy rolę pośrednika.

Ambicje

Dzięki naszym kontaktom w Polsce, krajach Bałtyckich, na Ukrainie i, oczywiście, w Holandii możemy zrealizować optymalny stosunek ceny do jakości dla naszych Klientów. Jednocześnie skupiając się uwagę na zaufaniu jako głównej wartości indywidualnej i korporacyjnej, my również uważamy, że możemy poprawić sytuację pracowników migrujących. W interesie rynku wewnętrznego Europy wypełniamy niedobór siły roboczej w Holandii nadmiarem siły roboczej z innych państw członkowskich UE.

Wartości główne

Nasza firma ma jedną wyraźną wartość główną – zaufanie. Jeśli między różnymi partnerami współpracy międzynarodowej, pracownikami i Klientami brakuje wzajemnego zaufania, łańcuch usług nie może funkcjonować optymalnie. Chcemy usunąć potencjalne bariery, ponieważ ludzie nie znają pochodzenie etniczne, inny sposób pracy lub innym językiem. Fedukov Employment Solutions chce w ten sposób przyczynić się do zwiększenia zysków pańskiej firmy i skutecznego wykonywania swoich zadań.

Dyrekcja

Zarząd Fedukov Employment Solutions składa się z LL.M. Antona Shewchuka. Anton pochodzi z Ukrainy i ma obywatelstwo holenderskie. Anton jest prawnikiem i otrzymał stopień naukowy w zakresie migracji zarobkowej. Antoni pracował w służbie imigracyjnej Holandii i zdobył cenne doświadczenie w pracy w swojej firmie doradczej. Antona wspiera grupa ludzi, mających doświadczenie w pracy w różnych odpowiednich dyscyplinach.