+31 (0) 85 483 52 30
info@fedukov.com

Pracujemy zgodnie z określonym stopniowym planem dla każdego zadania.
1. Ocena potrzeb
Razem z Państwem tworzymy inwentaryzację pańskiego zapotrzebowania na pracowników. Analizujemy wymagane profile pracy, kompetencji i czynniki, które doceniasz jako Klient.
2. Uzgodnienie
Po wspólnym zestawieniu pańskiego zapotrzebowania na pracowników, nasz system wybierze najbardziej odpowiednich kandydatów w bieżącej bazie danych, którą otrzymaliśmy od naszych partnerów. Następnie dopasowujemy pańskie zapotrzebowanie na pracowników do dostępnych pracowników w celu osiągnięcia jak najlepszego wyboru.
3. Planowanie
Razem z Państwem tworzymy plan. Przy tym zwracamy uwagę na perspektywy długoterminowe i krótkoterminowe. Uważamy, że prognozowanie na przyszłość jest bardzo ważne, aby Państwo miało dobry zespół pracowników w perspektywie długoterminowej. Prawidłowa prognoza zapewnia, na przykład, to, że możemy terminowo ustalić zapotrzebowanie w dodatkowym napływie pracowników.
4. Zawieranie umowy
Jesteśmy pośrednikiem w zawarciu umowy pomiędzy pracodawcą lokalnym (nadawcą pracowników). Jak tylko będzie wiadomo o ilości pracowników i ich funkcji my przygotujemy dla Państwa ofertę. Pracujemy ze stałymi cenami i metoda obliczania jest jasna i przejrzysta.
Gdy Państwo zgadza się z ofertą, zostanie przekazana umowa. Po kilku tygodniach od momentu wzajemnego podpisania umowy pracownicy zaczną pracować u Państwa. Oczywiście, bierzemy pod uwagę wcześniej wydane planowanie.
Pracownicy nigdy nie zaczynają pracować z państwem bez wsparcia. Uprzednio organizujemy krótkie wprowadzenie dla nowych pracowników, w którym omówiono wszystkie istotne informacje o kliencie, miejscu i rodzaju pracy. Ponadto, pierwsze wprowadzenie lub zatrudnienie nowych pracowników zawsze będzie monitorowane przez menedżera na miejscu. On lub ona jest pierwszą osobą do kontaktu i osobą kontaktową dla naszych pracowników, którzy pracują u Państwa.
5. Zapewnienie jakości
Fedukov Employment Solutions dąży do samej wysokiej jakości. We współpracy z naszymi partnerami gwarantujemy jakość współpracy na kilka sposobów:
– Staranny dobór pracowników na podstawie doświadczenia, szkolenia/edukacji, fazy testowania i rekomendacji/opinii;
– Skupienie się na ciągłym rozwoju pracowników;
– Jasna i przejrzysta struktura konsultacji z Klientem;
– Odpowiedzialne wsparcie pracowników;
– Krótkie linie komunikacyjne.
6. Gwarancje prawne
Fedukov Employment Solutions gwarantuje przestrzeganie krajowych i europejskich przepisów podczas zatrudnienia pracowników dla Klienta i posiadanie przez pracodawcę/nadawcę pracowników wszystkich niezbędnych zezwoleń. Jako zabezpieczenie gwarancji zapłaty podatku przez pracodawcę oficjalnego (nadawcę pracowników) na rzecz organów podatkowych, będzie zawarta umowa o tak zwanym G-rachunku. W ten sposób Klient/Zamawiający w Holandii jest zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę podatku od wynagrodzeń. Pracownik otrzymuje co najmniej ustawowe wynagrodzenie minimalne zgodnie z prawem Holandii. Odpowiednie dokumenty wszystkich pracowników są dostępne u pracodawcy oficjalnego/nadawcy pracowników i Fedukov, na których podstawie może być przeprowadzona identyfikacja. Między Fedukov Employment Solutions i pracodawcą oficjalnym/nadawcą pracowników uzgodniono, że władze kraju pracodawcy nie mogą wnosić roszczenia wobec Klienta. Fedukov Employment Solutions dba o zakwaterowanie pracowników i transport z domu do pracy. W końcu wszyscy pracownicy mają ubezpieczenia medyczne w kraju pracodawcy.
7. Fakturowanie
Fakturowanie Klienta odbywa się raz na dwa tygodnie przez oficjalnego pracodawcę. Istnieje jednotygodniowy termin płatności. Składki społeczne pracownika wypłacane są w kraju pracodawcy oficjalnego, podatek od wynagrodzenia wypłacany jest w Holandii. Płatność jest zapewniona przez zastosowanie G-faktury. Pracodawca oficjalny/nadawca pracowników udziela pełnomocnictwa Klientowi do zapłaty części faktury bezpośrednio na konto Fedukov Employment Solutions z tytułu świadczonych przez nią usług. Krótki jednotygodniowy termin płatności stosuje się w celu zapewnienia szybkiego rozpoczęcia i kontynuowania strumienia wypłat pracownikom, aby mieli bezpośrednie pojęcie o swoim dochodzie. To gwarantuje zadowolenie pracowników i utrzymuje motywację.

Pracownik zatrudnia się przez pracodawcę oficjalnego/nadawcę pracowników, a nie przez Fedukov Employment Services. Dbamy o wyborze i zatrudnieniu wymaganych wykwalifikowanych pracowników.
Po złożeniu zamówienia przez Klienta pracodawca oficjalny zadba o noclegi pracownika w Holandii na czas przydzielenia pracy, i o transporcie w każdy dzień roboczy w miejscu pracy. Ponadto, od początku pracy pracownik otrzymuje wsparcie i ma możliwość zwrócić się do osoby kontaktowej w razie pytań i/lub sytuacji kryzysowych u pracownika.
Pracownik płatny jest zgodnie z prawem Holandii i UE.

Sektor usług

Fedukov Employment Solutions specjalizuje się w pośrednictwie wykwalifikowanych pracowników w sektorze montażowo-budowlanym. Znaczna ilość pracowników, na których rzecz świadczymy usługi pośrednictwa, pracują na stanowiskach technicznych, na różnych placach budów, stoczniach. Codziennie pracownicy pracują na takich stanowiskach jak kamieniarz, elektryk, betoniarz, spawacz, tynkarz itp.

Pośrednictwo

Fedukov Employment Solutions jest specjalistą w zakresie pośrednictwa na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Z nami chodzi o jakość, a nie o narodowość. Dlatego mamy bogate doświadczenie w zakresie pośrednictwa elastycznych i dobrze wyszkolonych specjalistów.
Codziennie u nas pracują bardzo zmotywowani pracownicy na różnych obiektach naszych Klientów. Dzięki naszej unikalnej metodzie rekrutacji i testowania przez naszych rekruterów na miejscu pracownicy odpowiadają profilowi, który tworzymy wraz z naszym Klientem. W wyniku najlepsi specjaliści są zatrudnieni wyłącznie dla naszych Klientów.